Allsprachendienst Esperanto GmbH
Tradukoj al ĉiuj lingvoj - filmproduktado
Sidejo Uster: Archstr. 2, 8610 Uster
Tel.: + 41 44 251 50 25; Fakso: +41 44 261 04 79
Retpoŝto: offerten@allsprachendienst.ch
Sidejo Zuriko: Cramerstrasse 16, 8004 Zuriko
Go to content

Eldonejo

Servoj

Svisa Espero – Revuo por daǔripovo kaj lingvopolitiko

Ek de 2015 Allsprachendienst Esperanto GmbaH en kunlaboro kun Svisa Esperanto-Societo eldonas la revuon Svisa Espero kun kontribuoj en la germana, franca kaj itala lingvoj ĉiam kun traduko al Esperanto pri la temoj lingvopoligiko, daǔripovo, multlingveco, energipolitikŝanĝiĝo kaj estontoteknologio. Krome en ĉiu eldono estas prezentita aparta komunumo aǔ regiono de Svilando kaj montrita al internacia publiko. La revuo aperas dufoje jare en presita kaj reta eldono.

Libroeldonejo
La kreo de nia eldona departemento komenciĝis jam 1989 antaǔ la kreo de nia tradukoficejo. En nia eldonejo aperis inter aliaj la sekvantaj verkoj:

Dietrich Michael Weidmann
Esperanto - Brücke über den Abgrund von Babel
Zuriko, 1989,
ISBN 3-909-140-14-9
Bro
ŝuro, formato A5, 16 paĝoj,
prezo Fr. 5.-

Dietrich Michael Weidmann
Federacia Konstitucio por la Unui
ĝintaj Ŝtatoj de Eǔropo
Ein Bundesverfassung für die Vereinigten Staaten von Europa
Zuriko, 1988,
ISBN 3-909-140-13-0
Bro
ŝuro foramto A5, 36 paĝoj,
prezo Fr. 5.-

Dietrich Michael Weidmann
Weltsprachenwörterbuch
Deutsch-Esperanto Esperanto-Deutsch
Zuriko 2003,
ISBN 3-909-140-15-7,
Po
ŝlibro, formato A5, 168 paĝoj,
nova prezo Fr. 5.-

Johanna Spyri: La migro- kaj lernojaroj de Heidi
Esperanto-traduko: Dietrich Michael Weidmann
Zuriko, aperos la 31-a de marto 2016,
ISBN 978-3-9524594-0-9
Poŝlibro formato A5, 100 paĝoj,
prezo Fr. 21.-


Dietrich Michael Weidmann
Das Kausativ und das Antikausativ in der
gemischten Plansprache Esperanto
(La ka
ǔzativo kaj la antikaǔzativo en la miksita planlingvo Esperanto)
Ŝafhaǔzo, 1989,
ISBN 3-909-140-00-9
Po
ŝlibro, formato A5, 100 paĝoj,
prezo Fr. 24.-

Johanna Spyri: Heidi povas apliki, kion ŝi lernis
Esper
anto-traduko: Dietrich Michael Weidmann
Zuriko, aperos la 31-a de marto 2016,
ISBN 978-3-9524594-1-6
Poŝlibro formato A5, 100 paĝoj,
prezo Fr. 21.-


Dietrich Michael Weidmann
Esperanto por Mondcivitanoj
Schaffhausen 1989,
ISBN 3-909-140-01-7
Bindita eldono, formato A4, 90 pa
ĝoj,
kun ilustra
ĵoj de Kachina,
prezo Fr. 30.-

Dietrich Michael Weidmann
Esperanto por Mondcivitanoj
Budapest 1992,
ISBN 3-989-140-05-X
Poŝlibro, formato A5, 90 kun ilustraĵoj de Kachina,
nova prezo Fr. 5.-


Armin und Jakob Weidmann
Aus der Märchenwelt von Armin und Jakob Weidmann
(El la fabelmondo de Armin kaj Jakob Weidmann),
Ŝafhaǔzo 1989,
ISBN 3-909-140-03-03,
bindita, formato A4,
mit farbigen Aquarellen von Armin und Jakob Weidmann,
prezo Fr. 30.-

Eveline Porter: L'Oiseau (The Bird - La Birdo); dulingva eldono angla/Esperanto; bilingual edition Englisch/Esperanto
Esperanto: Dietrich Michael Weidmann; English: Daniela Agostini
Zuriko, aperos en marto 2017, ISBN 978-3-9524594-3-0

formato A5, 132 paĝoj,  Prezo CHF 19.50

Monkolekton kaj mendon anticipan vidu Indiegogo

Klaus Friese und andere:  Fahrtrichtung Esperanto
Einsatz für eine Vision
Zürich, aperos en aprilo 2017, ISBN 978-3-9524597-4-7
formato A5, 152 paĝoj; prezo CHF  19.50

Selina Chönz & Alois Carigiet: Sonoril-Urĉjo
tradukis Dietrich Michael Weidmann
Kolora bildlibro por infanoj
40 paĝoj, formato A5 oblonga
ISBN 978-3-9524594-2-3
Allsprachendienst Esperanto GmbH
en kunproduktado kun Orell Füssli
CHF 16.50/EUR 15.00 (plus sendkokstoj)

Ĉiuj supre menciitaj titoloj povas esti akiritaj en via librovendejo aǔ per telefono +41(0)44 251 50 25 aǔ retpoŝto librejo@esperanto.ch menditaj rekte ĉe nia eldonejo.

Back to content